Veto regeling Touch-XL

De regeling van een biomassa gestook verwarmingssysteem is belangrijk voor een optimale verbranding en dus voor een zo efficiënt mogelijk gebruik.

Voordeel van alle veto regelingen is dat de ketel automatisch gestookt wordt, dat wil zeggen dat als er warmtevraag is de ketel harder gaat branden en als er geen warmtevraag is naar een waakvlam stand gaat.

De lambda regeling is een modulerende regeling. De lambdasonde is een opnemer die in de rookgassen van de ketel continue meet hoeveel zuurstof O2 er nog aanwezig is. Afhankelijk van de gemeten waarde zal de regel de brandstof / lucht verhouding continue bijregelenmet kleine wijzigingen.

De werking is eenvoudig, als er warmtevraag is merkt de regeling dat het cv-water in de ketel afkoeld. Afhankelijk van de gemaakte instellingen zal de brander dan automatisch worden aangezet en gaan moduleren en wordt er net zo lang gestookt tot de ketel weer op temperatuur is.

De ketels hebben een grote waterinhoud van minimaal een paar honderd liter. Door de snelle regeling is de werking eigenlijk gelijk aan een ketel met oliebrander, een buffervat is dan ook volstrekt overbodig.

Ook heeft de regeling ook alle veiligheden die van een moderne cv-installatie verwacht worden maximal temperaturbeveiliging enz.

De regeling controleert bij opstarten van de brander ook of er voldoende vuur aanwezig is. Hierdoor wordt voorkomen dat bij een storing de ketel helemaar vol komt te zitten met brandstof. Als de vlam binnen 10 min. niet goed ontstoken is gaat de regeling op storing.

Op de regeling zitten diverse storingsmelders, voor urgente en minder urgente storingen. Deze kunnen eventueel ook doorgemeld worden met een sms-melder of koppeling met internet.

De lambda-XL regeling heeft de mogelijkheid om zonder lambdasonde te werken. De werking is dan identiek aan de AT-LOG regeling. Een lambdasonde is gevoelig voor metalen, brandstoffen dienen dan ook schoon te zijn.

Een lambda-XL regeling heeft voordelen bij het stoken van andere brandstoffen dan alleen schoon hout.

De regeling stuurt de vijzels, motoren en ventilatoren van het systeem.

Het beweegbare rooster en de asvijzel woren aangestuurt aan de hand van hoeveel brandstof er is ingevoerd in de brander. Brandt de ketel weinig, worden het rooster en asvijzels maar af en toe gebruikt, is er intensief gebruik wordt dit meer. Dit verloopt helemaal automatisch.

Ook is het mogelijk om de ketel uit te rusten met automatische ontsteking, dit is alleen mogelijk bij gebruik van droge brandstoffen. In de praktijk is dit echter een overbodig iets. De ketel gebruikt in de waakvlamstand zo weinig brandstof dat automatische ontsteking overbodig is.

Voor verdere informatie, zie de handleiding.

 

 

 

U bevindt zich hier: Start Veto regeling Touch-XL

AITEC BV

Achterbergsestraatweg 128
3911 CX RHENEN
TEL: +31 317 621784
FAX: +31 317 621845
EMAIL: INFO@AITEC.NL